โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวฮาซาน๊ะ กายี

พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง

นางสาวเจ๊ะอัสนะห์ เจ๊ะสะแม

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำดำ

นายอาฮมัดไฟซอล มาปะ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพิเทน

นางสาวฮามีดะฮ์ ยะโกะ

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปากู

นางสาวนูรีซัม ฮิแต

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตะโละแมะนา

นางสาวฮารีซะ ยูโซะ

อาสาพัฒนา

(Visited 299 times, 1 visits today)