🌹อำเภอทุ่งยางแดงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ประเภทอำเภอ และประเภทชุมชน เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศ🎉

เข้าชม 3 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสาวฮาซาน๊ะ กายี พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง นายสะแลแม อาแวนิ สาธารณสุขอำเภอ นายสะมาแอ ปอจิ ผอ.สช.อ.ทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ชุมชนบ้านปาแดปาลัส และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ เป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย
💠 ประเภท อำเภอ
💠 ประเภทสถานศึกษา(โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์)
💠ประเภทชุมชน(ชุมชนบ้านปาแดปาลัส) โดยผลการประกวดนั้น อำเภอทุ่งยางแดง ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ จำนวน 2 ประเภท ดังนี้
💠 ประเภทอำเภอ “อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น”
💠ประเภทชุมชน “ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น”ชุมชนบ้านปาแดปาลัส
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

(Visited 3 times, 1 visits today)