🌹พช.ทุ่งยางแดง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศิลปาชีพ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลายี่สก และปลาบ้า จำนวน 30,000 ตัว 🌹

เข้าชม 5 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดงโดยนางสาวฮาซาน๊ะ กายี พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อสพ. นพร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศิลปาชีพ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลายี่สก และปลาบ้า จำนวน 30,000 ตัว
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยแบ่งมอบส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ออกเป็น 4 โซน ดังนี้
💠 โซน A ภายในรั้วอาคารศูนย์ศิลปาชีพ
💠 โซน B สองข้างทางถนนศูนย์ศิลปาชีพ
💠 โซน C รอบขอบสระน้ำศูยน์ ศิลปาชีพ
💠 โซน D ศาลากลางน้ำศูนย์
ศิลปาชีพ
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง

📸ภาพ : อำเภอ/พช.ทุ่งยางแดง
🎞ข่าว : ฮารีซะ
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”

(Visited 5 times, 1 visits today)