🍉พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลปากู​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564🙏

เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.​ สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​ทุ่งยางแดง​ โดย​นางสาวฮาซาน๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการ​อำเภอ​ทุ่งยางแดง​มอบหมายให้นางสาวฮามีดะฮ์​ ยะ​โกะ​ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปากู ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลปากูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564​ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์การปลูกผัก สร้างความมั่นคงด้านอาหารระยะ2และการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ให้ทุกครัวเรือน มีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ
2.โครงการ​เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เข้มแข็ง​ การขับเคลื่อนกองทุน​กข.คจ.
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคาร​อเนก​ประสงค์​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​ปา​กู​ หมู่ที่ 4 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

📸ภาพ/📢ข่าว​ : ฮามีดะฮ์
🕌ปัตตานี​เมืองงาม​ สาม​วัฒนธรรม​⛪️⛩

(Visited 1 times, 1 visits today)