🌱พช.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย โคกหนอง นา โมเดล🌱

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง โดยนางสาวฮาซาน๊ะ กายี พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสาวนูรีซัม ฮิแต พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตะโละแมะนา และนางสาวอาวาตีฟ สาแม็ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นาโมเดล ตำบลตะโละแมะนา จำนวน ๑ แปลง เพื่อพูดคุยและร่วมกันศึกษาพื้นที่กับครัวเรือนต้นเเบบพูดคุยวางแผนอาณาเขตที่จะดำเนินงาน ในโครงการ โคก หนอง นาโมเดล ณ บ้านตะโละนิบง หมู่ที่ ๔ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

🏝ปัตตานีเมืองงาม สามวัฒนธรรม 🌙
ภาพ/อาวาตีฟ
ข่าว/นูรีซัม

(Visited 4 times, 1 visits today)