พช.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่พูดคุยกับคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม”แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานีปันสุขให้น้อง” ✨

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง โดยนางสาวฮาซาน๊ะ กายี พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสาวนูรีซัม ฮิแตพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตะโละแมะนา และนางสาวอาวาตีฟ สาแม็ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับคณะครูโรงเรียนบ้านตะโละแมะนา หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละแมะนา เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรม”แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานีปันสุขให้น้อง” และตรวจแปลงผักสวนครัวสำหรับเตรียมปลูก พร้อมกล้าพันธุ์ที่จะปลูกลงแปลง โดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานี จะร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในบริเวณพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวด้วย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

✨ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม✨
(รูป)/อาวาตีฟ
(ข่าว)/นูรีซัม

(Visited 4 times, 1 visits today)