🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แก่ผู้ประกอบการการตลาดนัดประชารัฐ บ้านปาแดปาลัส

เข้าชม 3 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดงโดยนางสาวฮาซาน๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการอำเภอ​ทุ่งยางแดง​ มอบหมายให้นายอาฮมัดไฟซอล มาปะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพิเทน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตลาดประชารัฐบ้านปาแดปาลัสของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ข้อมูลกับการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจเยี่ยมฯ จากอำเภอทุ่งยางแดง ณ. ตลาดนัดประชารัฐ บ้านปาแดปาลัส ม.1 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
🎏ภาพ:อาฮมัดไฟซอง
🌷ข่าว : ฮารีซะ

(Visited 3 times, 1 visits today)