🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างกระเบื้อง ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 3 ❤️

เข้าชม 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดงโดยนางสาวฮาซาน๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการอำเภอ​ทุ่งยางแดง​ มอบหมายให้นายอาฮมัดไฟซอล มาปะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพิเทน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 จัดขึ้นโดยสถาบันฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างกระเบื้อง มีระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง รวม 10 วัน ระหว่างวันที่ 13-23 มกราคม 2564 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้กลุ่มป้าหมายมีทักษะฝีมือ ที่สามารถนำไปทำงานและประกอบอาชีพได้ เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ณ โรงเรียตาดีกาคะวะห์ตัดดีน หมู่ 1 บ้านปาแดปาลัส ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี่
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
🎏ภาพ:อาฮมัดไฟซอล
❤️ข่าว : ฮารีซะ

(Visited 1 times, 1 visits today)