🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส และเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์จปฐ. ❤️

เข้าชม 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดงโดยนางสาวฮาซาน๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการอำเภอ​ทุ่งยางแดง​ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะอัสนะห์ เจ๊ะสะแม พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำดำ ลงพื้นที่พร้อมทีมปฎิบัติการตำบลน้ำดำ ผู้นำอช. มอบถุงยังชีพ แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส และเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์จปฐ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หมู่ที่1,4 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ครัวเรือน ดังนี้
1.นางแอเสาะ อาลี ม.1 คร.ยากจนตกเกณฑ์จปฐ.
2.นายเซ็ง มะหะมะ
บ้านเลขที่ 2 ม.4 ผู้ด้อยโอกาส
3.น.ส.แมะ มะเด็ง
บ้านเลขที่ 43 ม.1ผู้ด้อยโอกาส
4.นางแสแมะ ดอเลาะ บ้านเลขที่ 118 ม.1 ผู้ด้อยโอกาส
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
🎏ภาพ:เจ๊ะอัสนะห์
❤️ข่าว : ฮารีซะ

(Visited 1 times, 1 visits today)