🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง รับฟังและประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ❤️

เข้าชม 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดงโดยนางสาวฮาซาน๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการอำเภอ​ทุ่งยางแดง​ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอสพ. ร่วมรับฟังและประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) พร้อมกัน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ถ่ายทอดสัญญาณสดภาพและเสียง จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
🎏ภาพ:ปลัดอำเภอ
❤️ข่าว : ฮารีซะ

(Visited 1 times, 1 visits today)