🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม ๓ วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความสะอาดบ้านเมือง คืนความสุขให้ประชาชน” ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ♾♾♾♾♾♾♾♾♾

เข้าชม 8 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดงโดยนางสาวฮาซาน๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการอำเภอ​ทุ่งยางแดง​ มอบหมายให้นางสาวฮามีดะฮ์ ยะโกะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปากู และนางสาวฮารีซะ ยูโซะ (อสพ.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความสะอาดบ้านเมือง คืนความสุขให้ประชาชน” ร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณทางเท้า บริเวณโดยรอบโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม หลังจากสถานการณ์อุทุกภัยคลี่คลาย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงหลงเหลือเศษขยะมูลฝอย คราบตะกอน ดินโคลนตามบริเวณต่างๆ
โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอาวุโส นำจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ดังกล่าว
โดยแบ่งมอบส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ออกเป็น ๔ โซน ดังนี้
💠 โซน A ประตูทางเข้าโรงเรียน
💠 โซน B บริเวณสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร ๑
💠 โซน C บริเวณหลังหอประชุม ประตูรั้วหลังโรงเรียน
💠 โซน D บริเวณถนนภายในโรงเรียน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
🎏ภาพ: ฮารีซะ/อำเภอ
❤️ข่าว : ฮารีซะ

(Visited 8 times, 1 visits today)