ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐🐌🦀🐟 พช.ทุ่งยางแดง ร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลต่อคณะติดตามและตรวจสอบ ภายใต้ภารกิจ “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 (สำนักงาน ปปท.เขต 9)

เข้าชม 6 ครั้ง

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง โดยนางสาวฮาซาน๊ะ กายี พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้นางสาวฮามีดะฮ์ ยะโกะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะติดตามและตรวจสอบ ภายใต้ภารกิจ “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 (สำนักงาน ปปท.เขต 9) ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการจัดทำและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ได้รายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการฯ รวมถึงตอบข้อซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 12อำเภอ เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำรวมถึงให้ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 6 times, 1 visits today)