โครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ สอ.พช.จังหวัดปัตตานี

เข้าชม 18 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นางสาวฮามีดะฮ์  ยะโกะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในโครงการเติมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ สอ.พช.จังหวัดปัตตานี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการและนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

(Visited 18 times, 1 visits today)