เยี่ยมเยียนมอบปัจจัยที่จำเป็นแก่ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

เข้าชม 13 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุไลมาน เวาะเนาะ พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง ได้ออกเยี่ยมเยียนมอบปัจจัยที่จำเป็นแก่ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ณ ม.ที่ ๔ และ ๕ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

(Visited 13 times, 1 visits today)