ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4

เข้าชม 171 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  นายอาฮมัดไฟซอล  มาปะ  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพิเทน พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล, คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาฯ ตำบลพิเทน ร่วมจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 4 และได้มอบข้าวสาร อินทผาลัม พร้อมละศีลอดกับชาวบ้าน ณ มัสยิดตักวา (โต๊ะชูด) หมู่ที่ 6 ตำบลพิเทน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 171 times, 1 visits today)