ติดตามผลการดำเนินงานฯ และคัดสรรพื้นที่เป้าหมายฯ ดีเด่น ปี 2561

เข้าชม 22 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 น. นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ และคัดสรรพื้นที่เป้าหมายฯ ดีเด่น ปี 2561 ณ หมู่ 2 บ้านพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอาวุโส กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำศาสนา / ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลพิเทน เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

(Visited 22 times, 1 visits today)