โครงการปั่นสองน่องท่องทุ่งยางแดง2

เข้าชม 62 ครั้ง

วันเสาร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายอาฮมัดไฟซอล มาปะ ประธานชมรมจักรยานอำเภอทุ่งยางแดง(TYD_BC) เปิดโครงการปั่นสองน่องท่องทุ่งยางแดง2  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทน ฉก.ทพ.๔๔ ผู้แทน สภ.ทุ่งยางแดง ทีมชมรมจักรยาน TYD-BC คณะทำงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจนนักปั่นจักรยานร่วมให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นสองน่อง ท่องทุ่งยางแดง ๒ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง ซึ่งมีนักปั่นจักรยานทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมประกอบด้วยการปั่นจักรยานท่องตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง การชิมแตงโมทุ่งยางแดง การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนวาระปัตตานี ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๓ ปัตตานีเมืองกีฬา และวาระที่ ๑๑ แก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ตลาดนัดฆอมิส หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

(Visited 62 times, 1 visits today)