ประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ 20 เม.ย. 2561
– นายสุไลมาน  เวาะเนาะ พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่พช.ทุ่งยางแดง และผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล  เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้/กระทำผิดฐานยักยอกเงินกองทุนฯ
ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา 1-2 โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

(Visited 21 times, 1 visits today)