ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า otop ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธงฟ้าลดค่าครองชีพ ในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13

เข้าชม 52 ครั้ง

วานนี้ 4 เมษายน 2561  นายสุไลมาน  เวาะเนาะ  พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง  และนางสาวฮามีดะฮ์  ยะโกะ นักวิชาการพัมนาชุมชนปฏิบัติการ   ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า otop ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธงฟ้าลดค่าคีองชีพ ในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ  ณ บริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

(Visited 52 times, 1 visits today)