รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่  3 เม.ย. 2561   เวลา 15.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี  โดยมีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงาน โอกาสนี้นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เลขานุการกรม และผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง/ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี

 

(Visited 18 times, 1 visits today)