“พลังสามัคคี สตรีตานีเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอทุ่งยางแดง”

เข้าชม 87 ครั้ง

วันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น.นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”พลังสามัคคี สตรีตานีเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอทุ่งยางแดง” โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง  พร้อมด้วยนายสุไลมาน เวาะเนาะ พัฒนาการอำเภอ, พัฒนากร, ผู้แทน นพค.๔๔, ผู้แทน ฉก.ทพ.๔๔, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ,  ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มสตรีในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน  ในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของดีแต่ละตำบลตำบล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop การประกวดซุ้มและอาหาร การแสดงจากชมรม to be number 1 การมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีดีเด่น การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของสตรียุคใหม่” และจับฉลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  ผลการดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 87 times, 1 visits today)