ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และงานวันแตงโมของดีอำเภอทุ่งยางแดง ประจำปี ๒๕๖๑

เข้าชม 39 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุไลมาน เวาะเนาะ พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และงานวันแตงโมของดีอำเภอทุ่งยางแดง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานการประชุม มีผู้แทน นพค.๔๔, ผู้แทน ฉก.ทพ.๔๔, ผู้แทน สภ.ทุ่งยางแดง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่, ปลัดอำเภอ, ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันทุกตำบล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง

(Visited 39 times, 1 visits today)