กิจกรรมพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

เข้าชม 82 ครั้ง

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ภายใตัการอำนวยการของนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง ได้มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง ร่วมทำความสะอาดสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 82 times, 1 visits today)