ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่  ถนนทุ่งใหญ่-หลักช้าง  ตำบลท่ายาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80240  เบอร์โทรศัพท์ 075-489193
FAX 075-489193

(Visited 751 times, 1 visits today)