ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก 
ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก, ถนนเอเชีย 41, ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร, 86220 เบอร์โทรศัพท์ 0-7753-6361
FAX 0-7753-6361
อีเมล์   cddthungtako@gmail.com

(Visited 208 times, 1 visits today)