สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง : ร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 11.00 น.
(pencil) นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง นายสุพิศ ทองอร่าม ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอทุ่งสงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทุ่งสง ร่วมกิจกรรม รวมพลังไทย ต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา โดย กิจกรรมการเดิน เทิดพระเกียรติและ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จุดเริ่มต้นจากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สิ้นสุดที่บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

(Visited 14 times, 1 visits today)