สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง : ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
(pencil) นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำเขาหอม หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมปลูกป่า 500,000 ต้น “ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ “นครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว และเมืองน่าลงทุน อย่างยั่งยืนเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอทุ่งสงเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ตำรวจ สภ.กะปาง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาโร และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

(Visited 18 times, 1 visits today)