พัฒนาการอำเภอทุ่งสงให้กำลังใจใจแก่สตรีอำเภอทุ่งสง ที่ประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อส่งมอบให้นายอำเภอทุ่งสง

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ แก่สตรีอาสาพัฒนา ที่ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อส่งมอบให้นายอำเภอทุ่งสง นำไปส่งมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำผีเสื้อไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

(Visited 1 times, 1 visits today)