พช.ทุ่งสง เตรียมพร้อมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลชะมาย ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแพทย์แผนไทยตำบลชะมาย หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่ม/องค์กรดีเด่น

(Visited 7 times, 1 visits today)