พช.ทุ่งสง เตรียมพร้อมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วย นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลชะมาย ลงพื้นที่ ณ บ้านนายวิชาญ นาคฤทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทผู้นำ อช. (ชาย)

(Visited 1 times, 1 visits today)