พช.ทุ่งสง ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
นายชินโนรส บุญพิทักษ์พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมาย ให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาโพธิ์ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (HLM) พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กิจกรรมปลูกต้นไม้แปลงนางอารมณ์ ศรนราย ซึ่งเข้าร่วมโครงการขนาดพื้นที่ 3 ไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)