สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง นายมนตรี จริตงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ และประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยการลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่แปลงนางวิไล รัตนาพร หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นแปลงนาปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษ ขนาดพื้นที่ 8 ไร่ มีผู้มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว จำนวน 20 คน

(Visited 15 times, 1 visits today)