อำเภอทุ่งสงร่วมรณรงค์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนถิ่น สวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 

(Visited 2 times, 1 visits today)