อำเภอทุ่งสงจัดทำโครงการ “หมูปันสุข” เพื่อข่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น

 

วันนี้ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หมูปันสุข” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการเลี้ยงหมู และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ “หมูปันสุข” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง และผู้ประกอบการเลี้ยงหมูในพื้นที่อำเภอทุ่งสงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงที่ได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่มีราคาสูงให้สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาประหยัด (เนื้อหมูกิโลกรัมละ 130 บาท ) จำกัดจำนวนซื้อครอบครัวละ 1 กิโลกรัม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2565 และ 24-25 มกราคม 2565 ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งสง พร้อมทั้งมีการนำผลผลิตจากแปลงโคกหนองมาจำหน่ายด้วย

(Visited 3 times, 1 visits today)