ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง

นายชินโนรส บุญพิทักษ์

พัฒนาการอำเภอทุ่งสง

ข่าวประชาสัมพันธ์

30/12/2563 17.15

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง จั [...]

30/12/2563 17.13

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. น [...]

18/12/2563 14.31

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชินโนรส บุญพิทั [...]

07/12/2563 16.23

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมประชุมชี้แจง และปฐมนิเทศพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชินโนรส บุญพิทัก [...]

15/11/2563 15.01

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงดำเนินการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เป็นวันที่ 5

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น.  นายชินโนรส บุญ [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)