กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น ๑ สำรับ ๕ เมนู โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

“ภายใต้ โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข เพื่อคนไทยทุกคน ”
? วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น ๑ สำรับ ๕ เมนู โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมคิดค้นพัฒนา ทำอาหารพื้นถิ่น) ในพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ตำบล ได้แก่ บ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล, บ้านใหม่เขาแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์, บ้านแม่ทุเลา หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยชนะศึก, บ้านทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยมและบ้านเชิงผา หมูที่ ๑๑ ตำบลกลางดง วัตถุประสงค์กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ให้มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหาร มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับนักเล่าเรื่องทั้ง ๕ หมู่บ้าน ในการนำเสนออาหารของแต่ละหมู่บ้าน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, ท้องถิ่นอำเภอ, เกษตรอำเภอ, นักพัฒนาชุมชนเทศบาล ทั้ง ๓ เทศบาล, นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๓ แห่ง, ตัวแทนครูจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และพัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดอาหาร ๑ สำรับ ๕ เมนู โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานเปิดงานและมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล บ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

(Visited 154 times, 1 visits today)