ประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

? ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข เพื่อคนไทยทุกคน
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยนางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมที่ ๒.๓ พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว) พื้นที่ดำเนินการทั้ง ๕ หมู่บ้าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

(Visited 76 times, 1 visits today)