ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

? ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข เพื่อคนไทยทุกคน
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยนางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นวิทยากร อาหารพื้นถิ่นตามรูปแบบกิจกรรม การสร้างผู้ถ่ายทอดและสาธิต การปรุงอาหารท้องถิ่น ณ บ้านแม่ทุเลา หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยชนะศึก และบ้านเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม

(Visited 56 times, 1 visits today)