ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี (การปรับภูมิทัศน์)

?ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข เพื่อคนไทยทุกคน?
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอยรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม มอบหมาย จนท.พช. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี (การปรับภูมิทัศน์) บ้านแม่ทุเลา ม.2 ตำบลไทยชนะศึก

(Visited 82 times, 1 visits today)