ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนางหนูจันทร์ สายเนตร บ้านโนนราศี ม.8 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

💠อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมถ่ายทำวิดีโอประช [...]

อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

💠อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานศูนย์จัดการ [...]

พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งเขาหลวง (ศจพ.อ)

💠พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเยี่ยมครัวเรือนเป้า [...]

อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุ่งเขาหลวง

💠 อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ [...]

อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.) ผ่านระบบ Application Zoom

💠 อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการ [...]

อำเภอทุ่งเขาหลวง : “คลิกที่นี่ Click ชุมชน” วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

💠อำเภอทุ่งเขาหลวง : “คลิกที่นี่ Click ชุมชน” [...]