พช.ทุ่งเขาหลวง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

💠พช.ทุ่งเขาหลวง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
💠 วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสุภาวดี สมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง มอบหมายให้ นางสาวจงกลรัตน์ มุสิกสูตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับช่างควบคุมงาน เจ้าของแปลง และผู้รับจ้าง/เหมา ดำเนินงาน ลงสำรวจแปลงพื้นที่ต้นแบบ ตีกรอบ วัดขนาดความกว้าง ความยาว ปักหมุดหนองและคลองไส้ไก่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 3 ไร่ ตามแบบแปลนมาตรฐาน ดินร่วนปนทราย ขนาด 1 : 3 แปลงของนายสมบูรณ์ รัตนภักดี บ้านห้วยสนุก ม.11 ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
💠 ภาพ/ข่าว : สพอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด รายงาน
@ พช.อำเภอทุ่งเขาหลวง Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 15 times, 1 visits today)