นางสุภาวดี สมบูรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 28 ก.ย. 2565

อำเภอทุ่งเขาหลวงประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมครั้งที่ 6/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 28 ก.ย. 2565

อำเภอทุ่งเขาหลวงประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมครั้งที่ 6/2565

💠 อำเภอทุ่งเขาหลวงประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม [...]