🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่

🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่
📍 นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการรายใหม่ ณ บ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
@สถานีข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง รายงาน
# สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDNAN
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change For Good

(Visited 3 times, 1 visits today)