🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565
📍 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง ทีมวิทยากรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทุ่งช้าง ร่วมดำเนินกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
@สถานีข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง รายงาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDNAN
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change For Good

(Visited 4 times, 1 visits today)