🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ประชุมพิจารณาเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ประชุมพิจารณาเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
📍 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 . นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้ นางสาวพศิกา กองผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง ร่วมประชุมพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านศาลา ให้กับสมาชิก และได้ชี้แจงแนวทางการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ หอประชุมหมู่บ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
@สถานีข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง รายงาน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#Change for Good

(Visited 4 times, 1 visits today)