สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🏠@ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุ่งช้าง โดยนางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต นายสันโดษ สุขแก้ว บ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
@ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ ทุ่งช้าง # รายงาน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 4 times, 1 visits today)