สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ประชุมพิจารณาเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ประชุมพิจารณาเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
📍 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง ร่วมประชุมพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านปอน ให้กับสมาชิก และได้ชี้แจงแนวทางการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ หอประชุมหมู่บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
@ สถานีข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง รายงาน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#Change for Good

(Visited 5 times, 1 visits today)