ทีม สพอ.ทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเวียงสอง หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้นายสมคิด ใหม่ตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเวียงสอง หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง โดยมี นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธี
@ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ทุ่งช้าง รายงาน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)