ทีมงาน สพอ.ทุ่งช้าง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “อำเภอ…ยิ้ม เคลื่อนที่” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางดวงดาวมหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “อำเภอ…ยิ้ม เคลื่อนที่” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธาน ได้ชี้แจง การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการ ปลูกผัก ปลอดภัย โดยแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก ส่งเสริมการออม เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในหมู่บ้าน มีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนด้วยตนเอง
@ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ทุ่งช้าง รายงาน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)