พอ.ทุุ่งช้าง ตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอทุ่งช้าง

3 มกราคม 2565 นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง ได้รับมอบหมาย ให้ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณปากทางหน้าวัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ และ หน้า รพสต. และ เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของฯให้กับจนท.ในการปฏิบัติหน้าที่ฯ
@ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ทุ่งช้าง รายงาน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 2 times, 1 visits today)